Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Hvordan skal vi sikre at bærekraft går fra buzz-ord til styringsverktøy? Hvordan kan vi balansere de ulike bærekraftmålene og sikre at vi tar riktige valg?

Ved å koble BIM og bærekraft har vi fått et praktisk verktøy som gjør at vi hele tiden kan ta godt informerte valg for E18 Vestkorridoren, sier BIM-ansvarlig Marius Hope og bærekraftkoordinator Nina Jørgensen
Ved å koble BIM og bærekraft har vi fått et praktisk verktøy som gjør at vi hele tiden kan ta godt informerte valg for E18 Vestkorridoren, sier BIM-ansvarlig Marius Fedje Hope og bærekraftkoordinator Nina Mari Jørgensen Foto: Dagrunn Husum

På E18 Vestkorridoren har svaret på spørsmålene blitt koblingen BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og bærekraft. Prosjektet har satt ubeskjedne mål for begge områder.  Som første Vegvesenprosjekt har de  utviklet en egen handlingsplan for gjennomføringen av FNs bærekraftmål i byggeprosjektet. Og prosjektets uttalte ambisjon er å bidra aktivt til å utvikle digitale løsninger som integrerer bærekraft inn i BIM og andre verktøy i prosjektering, anleggsgjennomføring og rapportering. 

- Som et av landets største og mest komplekse vegprosjekt er det både et samfunnsansvar og et privilegium å være en pådriver for framtidens løsninger. Dette ansvaret skal vi ta, og vi skal gjøre det i samarbeid med våre dyktige rådgivere og entreprenører, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.   

Fra 17 til 8 bærekraftmål

I Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft rettes søkelys særlig mot åtte FNs bærekraftmål. Dette omfatter tema som ren natur og rent miljø, samfunnsansvar, trygt arbeid og gjenbruk samt teknologi og utvikling.  
Og for å sikre at prosjektet klarer å ta hensyn til både ulike bærekraftmålene, framdrift og kostnader, har E18-prosjektet valgt å bruke såkalt VDC -metodikk (Virtual Design and Construction). Kort fortalt er VDC kjente metoder satt i system for å oppnå mål og gå gode, gjennomførbare prosjekter. Her er BIM er et sentralt element. Det samme er effektive og målrettede tverrfaglige møter.    

Alle operasjoner i samme digitale modell

-Det som gjør det til et kjempebra verktøy er at her jobber vi alle på samme modell. De digitale modellene sørger for av vi har kontroll og oversikt til enhver tid. Det skal hjelpe oss med å redusere feil og til å optimalisere prosjektet, forteller BIM-ansvarlig Marius Fidje Hope.

Som eksempel trekker han Vestkorridorens etappe 2, E18 Ramstadsletta-Nesbru.
- Her har vi et overordnet må om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent sammenlignet med kommunedelplanen. Klimagassbudsjettet er visualisert i BIM, slik at det skal være forståelig for alle. Og dermed har  vi fått et godt beslutningsgrunnlag når vi skal vurdere ulike alternativer, sier Fidje Hope.   

BIM + bærekraft = effektiv prosjektstyring

Både han og Nina Mari Jørgensen, som er E18-prosjektets bærekraftkoordinator, er samstemt når det gjelder begeistringen for bruk av digitale modeller til prosjektstyring.

-Gjennom å koble BIM og bærekraft har vi fått et praktisk verktøy som gjør at vi hele tiden kan ta godt informerte valg. Det vil til sjuende og sist kan gjøre prosjektet bedre, mener Jørgensen.

-Når alle arbeidsprosesser er integrert i en og samme modell blir det også  mer morsomt å jobbe med dette.  Det at vi til enhver tid kan sjekke fakta om hvordan vi ligger an på kostnad, framdrift og andre parametere, tror jeg også gjør oss mer målrettet og effektive, sier BIM-ansvarlig Fidje Hope.