Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Glede og lettelse var gjennomgangstonen da samferdselsminister Hareide og finansminister Sanner sammen gav signalet «klar – ferdig – grav!», og med det startet anleggsarbeidet på E18 Vestkorridoren.

- Jeg tror været vi har fått i dag er noe symbolsk. Det viser den gleden det er at vi nå kan komme i gang med et prosjekt som vi har ventet veldig, veldig lenge på, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide i sin åpningshilsen.

Fra monsterveg til mønsterveg

Han trakk i sin tale fram at enkelte har kalt E18 en monsterveg.
- Det kan de gjerne gjøre. For monstervegen har vi i dag. Men når dette prosjektet er på plass har vi et byutviklingsprosjekt, et kollektivprosjekt, et gang- og sykkelvegprosjekt og et prosjekt som gjør at biltrafikken fungerer enda bedre, påpekte han.

DSC_0039 - kopi
Samferdselsminister Knut Arild Hareide på anleggsstart på E18 Vestkorridoren

Nå kan vi puste ut

Også finansminister Jan Tore Sanner gav en varm takk til alle som gjennom flere ti-år har kjempet fram E18-prosjektet og bidratt til det han kalte «en stor lagseier». Statsråden har selv i flere ganger stått på broene på E18 og snakket om bomiljø, miljø, regional utvikling og varetransport.
- Vi har opp igjennom feiret flere delseiere. Hver gang har jeg sagt at vi kan ikke puste ut før det første spadetaket er tatt. I dag så er vi der, slo han fast.

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av  415 mill. kroner til prosjektet neste år.
- Men vei og transport handler ikke bare om penger. Det handler om mennesker og vår bevegelsesfrihet. Det handler om hverdagsreiser til og fra jobb, om fritidsaktiviteter, og det handler om de verdiene som skal skapes, slik at vi kan bygge velferden for framtiden. Det er dette som har vært drivkraften for alle som har ivret for en ny E18, poengterte finansminister Jan Tore Sanner.

Fokus på sikkerhet og bærekraft i anleggsarbeidet

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland trakk i sitt innlegg fram den lange planleggingsperioden, diskusjonene og tautrekkingen mot slutten.
- Men nå, i dag er vi i gang med det som er et veldig viktig prosjekt for byen og for regionen, sa hun. Vegdirektøren var opptatt av at anleggsperioden skal gjennomføres på en måte som er sikker både for de som jobber på anlegget og for de mange som bor og ferdes langs og på E18. Hun understreket også viktigheten av hensynet til bærekraft og klimaavtrykk i anleggsarbeidet som starter i dag.

Finansminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Knut Arild Hareide gav signalet som startet det første "spadestikket" på E18 Vestkorridoren 3. november 2020
Det første "spadestikket" er unnagjort - og anleggsarbeidet på E18 Vestkorridoren er formelt startet. Foto: Kjell Wold