Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Stor økning i prosjektkostnader og reduserte planmidler gjør at Vegvesenet anbefaler å bruke tid til ny prosjektgjennomgang for å få kostnadene ned.

Kartskisse som viser «Konsept B», som er valgt for prosjektet E18 Ramstadsletta–Nesbru.
Konsept B er valgt for prosjektet E18 Ramstadsletta–Nesbru. Vegvesenet ønsker nå å bruke mer tid for å optimalisere prosjektet og ta kontroll med prosjektkostnadene. Illustrasjon: Norconsult

I mars 2022 la Statens vegvesen fram sin anbefaling til valgt hovedvegkonsept for prosjektet E18 Ramstadsletta–Nesbru, som er etappe to på E18 Vestkorridoren. Prosjektet planlegges ut fra en vedtatt ramme på 12.2 milliarder (2021-)kroner. Et nytt kostnadsanslag gjennomført av Statens vegvesen viser imidlertid at prosjektkostnadene har steget betydelig.  

Kraftig økning i anslåtte prosjektkostnader

Det nye underveis-kostnadsanslaget for E18 Ramstadsletta–Nesbru som ble gjennomført i november 2022, viser en kostnadsøkning på rundt tre milliarder kroner sammenlignet mot tidligere anslag fra november 2021. Det er flere grunner til de økte prosjektkostnadene. Økte enhetspriser i markedet, underestimerte byggherrekostnader og for lav usikkerhetsavsetning i tidligere kostnadsanslag er noen av de viktigste driverne.

Reduserte planmidler i 2023

Statens vegvesen har i tillegg fått redusert budsjett til planlegging i 2023. Det innebærer at også prosjektet E18 Ramstadsletta–Nesbru må klare seg med mindre planmidler i inneværende år en tidligere beregnet.  

Må bruke tid til å få kontroll på prosjektkostnadene

– Statens vegvesen ønsker ikke å fremme en reguleringsplan for et prosjektkonsept som ligger over den vedtatte rammen. Vi jobber fortsatt ut fra konsept B, som er det valgte konseptet, men den store økningen i kostnader sammen med reduserte planmidler gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering. Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en kommentar.

Samarbeid om optimalisering og tilleggsfinansiering

Statens vegvesen vil samarbeide tett med kommunene Bærum og Asker, og med Viken fylkeskommune i arbeidet med for optimalisering av prosjektet og ev. sikre tilleggsfinansiering.

Endringene medfører også utsettelse av behandlingen av det felles planprogrammet for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem.

Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren. Bilde.
– Den store økningen i kostnader sammen med reduserte planmidler, gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering, sier Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren. Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken