Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 9.1. kl. 14 er det duket for en ny stor Vestkorridoren-milepæl. Da sprenges den aller første salven i den to kilometer lange Høviktunnellen på E18.

Illustrasjon som viser Høviktunnelen fra vest  (Ramstadsletta).
Illustrasjon som viser Høviktunnelen fra vest (Ramstadsletta). Illustrasjon: ViaNova

Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune får æren av å fyre den første salven på milepælen som markerer at tunneldrivingen er i gang. Høviktunnelen er et av hovedelementene på prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta og sørger for at framtidens E18 flyttes under bakken.

Skanska som er totalleverandør på strekningen Strand–Ramstadsletta, startet anleggsarbeider i dagen i juni 2022. Siste del av høsten har blant annet blitt brukt til sprenging i dagsonen på Ramstadsletta som forarbeid til drivingen av Høviktunnelen. To tredjedeler av den to kilometer lange tunnelen bygges som del av Skanskas kontrakt. Resten av tunnelen skal bygges som del av entreprisen E102 Fornebukrysset–Strand der det etter planen skal inngås kontrakt med leverandør sommeren 2023.

Fakta om Høviktunnelen

  • Ca. 1 950 meter E18-tunnel i to løp med tre kjørefelt i hver retning. Ett felt i hver retning er kollektiv-/sambruksfelt.
  • Det meste av tunnelen (ca. 1 650 meter i hvert løp) går i berg. Resten er betongtunnel og -portal.
  • 14 havarinisjer der kjøretøy kan stoppe ved ev. problemer.
  • teknisk bygg felt inn i et bergrom på 3 600 m3
  • 2 pumpestasjoner for å behandle vannet i tunnelen under drift.
  • 28 nødstasjonsnisjer til bruk i nødstilfelle
  • 7 tverrforbindelser
  • 1 sedimenteringsbasseng
  • I tillegg skal det bygges en ventilasjonstunnel på 30 meter med inngang fra Ramstadsletta. Her bygges også ventilasjonstårn til senere bruk.
Aktuelt for fylke(r): Viken