Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 1. november er det takk og farvel til dagens gang- og sykkelvegbro over E18 ved Kveldsroveien. Årsaken er planlagte anleggsarbeider i området.

Kartet viser gangtrasèene og plassering av bussholdeplasser etter av gang- og sykkelveibroen over E18 ved Kveldsroveien stenger 1. november

Gangbroen over E18 ved Kveldsroveien er planlagt revet i september neste år. Og i løpet av senhøsten 2022 vil en ny bro komme på plass. Men dagens gangbro stenges altså allerede nå.
- Grunnen til at vi må stenge allerede nå, er at vi skal fjerne en kolle nær broen. Det betyr at det framover vil bli jobbet på begge sider av E18 med å renske fjell, spreninging, fjerning og transport av massene fra sprengningen. I tillegg skal vi bygge en midlertidig omlagt E18 i dette området, forteller byggeleder Hege Gran-Henriksen .

Lengre veg for gående og syklende

Samtidig som gang- og sykkelbroen stenger, vil også bussholdeplassen Kveldsroveien i østgående retning (mot Oslo) stenge.

-Vi er klar over at disse endringene desverre innebærer det at de som vanligvis bruker gangbroen til å krysse E18 nå får lengre gangtraseer. Vi ønsker at gående og syklende framover bruker undergangene ved Strand og Oksenøyveien, sier Gran-Henriksen.

Byggeleder Hege Gran-Henriksen beklager at endringene medfører lengre veg for de gående og syklende etter stenging av gangsbro ved Kveldsroveien 1. november Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Bærum