Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Neste uke starter en ny runde med grunnboring i Sandvikselva. Dette inngår som del av jakten på den sikreste tunneltraseen for ny E18 under Sandvika.

Forarbeidene til reguleringsplan for ny E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru går for fullt. Den framtidige europavegen er planlagt å gå i tunnel under Sandvika/Sandvikselva.  Kartlegging av grunnen inngår i arbeidet med å plassere den framtidige tunneltraseen best mulig under Sandvika.

I arbeidet med kommunedelplan ble det avdekket en svakhetssone der Sandvikselva går, og Statens vegvesen ønsker å undersøke denne nærmere for å få et bedre grunnlag for å fastlegge anbefalt tunneltrase.

Undersøkelsene tar hensyn til gytefisken

I ukene 48-52 vil derfor grunnborere fra Norconsult gjøre boringer fra flåte ute i Sandvikselva. Disse undersøkelsene vil supplere tidligere gjennomførte grunnundersøkelser.  Tidspunktet for grunnundersøkelsene er fastsatt i samråd med Statsforvalteren ut fra ønske om å ikke forstyrre vandringen til gytefisk i Sandvikselva. Mellom september og midten av november vandrer nemlig gytemoden laks og sjøørret oppover elva.

Grunnundersøkelsen handler i denne omgangen om totalsonderinger som undersøker dybder til berg og løsmassetyper. Det vil blant annet bli boring ved jernbanebrua i Sandvika, og Norconsult vil gjøre flere grunnboringer lenger ned i Sandvikselva, ved utløpet til elva ved E18-brua. I tillegg vil de gjøre grunnboringer i maritimt miljø i Sandviksbukta.

Trenger kunnskap for å velge riktig linje

– Å bygge tunnel under en elv, midt i tettbygd område og med svakhetssoner i grunnen, er krevende. Vi trenger derfor best mulig kunnskap om hvor berget ligger, hvilken kvalitet berget har, hvilken type løsmasser det er i tillegg til opplysninger om grunnvannsforhold. I tillegg til at boringene og undersøkelsene gir grunnlag for å fastsette den sikreste veglinjen, så gir det også informasjon om hvilke utfordringer vi kan forvente under bygging. Det gjør at vi kan planlegge riktige tiltak før vi starter byggingen, sier Bjørn Nyquist som er planleggingsleder for E18 Ramstadsletta-Nesbru.  

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken