Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog var sprengningsassistent og trykket på utløserknappen. Og med et smell var drivingen av Høviktunnelen offisielt i gang.

Første salve på Høviktunnelen ble sprengt 9. januar kl. 14.30
Første salve på Høviktunnelen ble sprengt 9. januar kl. 14.30 Foto: Dagrunn Husum

Den aller første salva var riktignok liten, men milepælen den representerer er stor. Den to kilometer lange Høviktunnelen utgjør nemlig halvparten av strekningen E18 Lysaker-Ramstadsletta. Tunnelen skal bygges fra Høvik og Strand. Og det er ved Ramstadsletta på Høviksiden at Skanska nå er i gang med den store jobben.

Kjempeviktig milepæl

Den aller første Høviktunnelen ble markert med tunnelkake og gratulasjonshilsener fra både ordfører og representanter fra Skanska og Statens vegvesen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog gav uttrykk for at hun var imponert over arbeidet som er gjort på prosektet så langt.
– Å ha kommet hit at arbeidet med Høviktunnelen starter, er en kjempeviktig milepæl for både oss i kommunen og for dere som jobber med tunnelen. Det har stor verdi å stoppe opp litt og markere denne milepælen, sa hun.

Kompleks tunnelbygging

Høviktunnelen skal bygges i to løp som hver får tre kjørefelt. To kilometer er kanskje beskjeden lengde i tunnelsammenheng. Men om man legger til til tettbebygd område, nærhet til Drammensbanen og dagens E18 med der 90 0000 biler passerer daglig, lav overdekning og dårlig fjell, så er det klart at mye godt og komplekst arbeid skal legges ned før tunnelen står ferdig i 2028.

Fakta om Høviktunnelen

  • Ca 1950 meter E18-tunnel i to løp med tre kjørefelt i hver retning. Ett felt i hver retning er kollektiv-/sambruksfelt.
  • Det meste av tunnelen ( ca 1750 meter i hvert løp) går i berg. Resten er betongtunnel.
  • 14 havarinisjer der kjøretøy kan stoppe ved evt. problemer.
  • teknisk bygg felt inn i et bergrom på 3600 m3
  • 2 pumpestasjoner for å behandle vannet i tunnelen under drift.
  • 28 nødstasjonsnisjer til bruk i nødstilfelle.
  • 7 tverrforbindelser
  • 1 sedimenteringsbasseng

I tillegg skal det bygges en ventilasjonstunnel på 30 meter med inngang fra Ramstadsletta. Her bygges også ventilasjonstårn til senere bruk.