Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

-Markedssituasjonen er krevende og usikker, men så langt klarer vi å holde kostnadene nede på estimat.

Det sier Tom Hedalen, som er prosjektsjef for E18 Vestkorridoren.  De store kostnadsøkningene på Fornebubanen den siste uka har generert spørsmål om hva som skjer med E18 Vestkorridoren. Hvordan vil lønns- og prisveksten for bygg- og anleggsbransjen vil påvirke kostnadsestimatene for det store vegprosjektet i kommunene Bærum og Asker?

Krevende markedsituasjon skaper usikkerhet

Byggingen av etappe 1, E18 Lysaker-Ramstadsletta har pågått i litt over ett år. Om kort tid planlegger Statens vegvesen å tildele kontrakt på en av prosjektets hovedentrepriser, E103 Strand-Ramstadsletta. Prosjektet har også nylig lyst ut konkurranse om prosjektering og bygging av entreprise E102 Fornebukrysset-Strand, som er Vestkorridorens hittil største kontrakt. Fristen for å melde interesse for denne kontrakten er satt til 5. mai.  Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta har en godkjendt prognose for sluttkostnad på 17,4 mrd (2022-)kroner.  Fra Oslopakke 3 mottar prosjektet i overkant av 30 mill. kroner til bygging av etappe 1. Ut over det, finansieres prosjektet med kombinasjon av bompenger og statlig finansiering. På etappe 2 Ramstadsletta-Nesbru pågår arbeid med reguleringsplan. Kostnadsprognosene for denne delen av prosjektet er dermed enda mer usikre.  Den godkjendte prognosen for sluttkostnad for både planlegging og bygging er på 12 mrd. (2020-kroner, og reguleringsplaner for etappe 2 er planlagt fremmet til politisk behandling i Asker og Bærum kommune våren 2024.

Til grunn for prognosene ligger en forventet prisstigning på 2,4%, men prosjektsjef Hedalen forventer at den faktiske prisstigningen blir høyere.  

- Men det er ingen tvil om at vi har med å gjøre et krevende marked der vi ser at både lønns- og prisstigningen er høyere enn forutsatt. I tillegg erfarer vi at både ettervirkningene av pandemien og krigen i Ukraina påvirker leveringsusikkerheten av en rekke materialer. Så langt har vi likevel klart å holde oss innenfor godkjent prognose, og vi vil fortsette med å snu de steiner vi kan snu for å holde kostnadene nede og sikre at vi får mest mulig for de pengene vi har fått tildelt, sier Tom Hedalen

Portrettfoto Tom Hedalen, prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Tom Hedalen er prosjektsjef for E18 Vestkorridoren. Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken