Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 16. 12. inviterer Statens vegvesen leverandører til dialog om alternative inndelinger for E18 Vestkorridoren, entreprise E102 Fornebukrysset-Strand.

Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største entreprisen i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, som er første etappe av Vestkorridoren.  Byggingen skal gjennomføres i perioden 2023-2029.

Bakgrunnen for ønsket om dialogmøtet er en anslått kostnadsøkning for entreprisen. Statens vegvesen står ved et veiskille når det gjelder valg av strategi for gjennomføring av entreprisen. Denne strategien ønsker Vegvesenet å utforme i tett kontakt med bransjen. Erfaringene fra dialogmøtet vil utgjøre et viktig grunnlag i valg av kontraktstrategi for ombygging av Fornebukrysset.

Vurderer tre ulike forslag til løsninger

De tre løsningsalternativene som vurderes er:
1. Fornebukrysset forblir en del av E102-entreprisen
2. Fornebukrysset blir omgjort til en opsjon i E102-entreprisen
3. Fornebukrysset blir skilt ut som en egen entreprise – total eller utførelse

På dialogmøtet vil Statens vegvdesen presentere entreprisen samt problemstillingen knyttet til arbeidete på Fornebukrysset. I tillegg blir det en fellesseksjon med spørsmål og svar. Vegvesenet vil også gi muligheter for invididuelle samtaler med leverandører som ønsker det i etterkant av møtet. Disse samtalene vil foregå i januar 2022.

Påmelding til møtet

Dialogmøtet gjennomføres på  Teams. For å sikre god teknisk gjennomføring av møtet, har Vegvesenet satt et tak på antall møtedeltakere på maks 200 personer. Lenke til Teams-møtet sendes ut etter påmelding

Send påmelding til

Frist: 13.12.2021 kl. 12

Dersom leverandører ønsker indivituelle samtaler i etterkant av dialogmøtet, ber vi om at dette tilkjennegis ved påmelding.

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova