Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer potensielle leverandører i en totalentreprise til dialogkonferanse om E18 Ramstadsletta-Nesbru 22.mars.

Forprosjektfasen av  reguleringsplanarbeidet for E18 Ramstadsletta-Nesbru, etappe 2 av Vestkorridoren nærmer seg avslutning. På nyåret 2022 starter arbeidet med teknisk plan og reguleringsplan. Byggefasen forventes å starte i 2026.

Ønsker innspill på optimal gjennomføring

Det er det lagt stor vekt på å balansere økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i prosjektet E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Statens vegvesen ønsker å få innspill fra leverandører på hvordan planen og leveransen kan utformes samtidig som man sikrer fleksibilitet til å optimalisere løsninger i senere faser. Aktuelle problemstillinger kan være reguleringsplan (inkl. bestemmelser), digitalisering, anleggsteknisk tilrettelegging, kontraktsformer og -størrelser, kostnader, klimagassutslipp og tekniske løsninger.

Statens vegvesen inviterer derfor potensielle leverandører i en totalentreprise til en dialogkonferanse om prosjektet.

  • Tid: onsdag 22.mars 2022 kl. 09-15.
  • Sted: Thon Hotel Oslofjord (Sandviksveien 184, Sandvika). 
    NB! møtet kan bli endret til Teams-møte dersom smittesituasjonen tilsier det.
  • Språk: Dialogkonferansen og alle presentasjoner blir gjennomført på norsk
  • Antall deltakere: Det er satt en deltakerbegrensning på 100 personer.
  • Påmelding til
  • Frist for påmelding: 15.mars 2022
Foto av E18 ved Blommenholm
Statens vegvesen inviterer potensielle leverandører i en totalentreprise til dialogkonferanse om E18 Ramstadsletta-Nesbru 9. februar 2022 Foto: Bent Ramsfjell, Norconsult