Bruk av lavutslipps asfalt på anlegget til Fornebukrysset-Strand reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med tradisjonell asfalt

Skanskas underleverandør NCC la i forrige uke lavutslippsasfalt på riggområdet på Grendehustomta
Skanskas underleverandør NCC la i forrige uke lavutslippsasfalt på riggområdet på Grendehustomta. Lastebilen som frakter asfalten går på biogass, noe som reduserer klimaavtrykket ytterligere. Foto: Dagrunn Husum

Asfalt er tradisjonelt en stor bidragsyter av CO2 i anleggsprosjekter.  Skanska, som er totalleverandør på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand skal i følge kontrakten med Vegvesenet legge totalt 1400 tonn av den tilnærmet klimanøytrale asfalten på anlegget.  I slutten av forrige uke ble 330 tonn av denne asfalten lagt på Skanskas riggområde på Grendehustomta. Resten skal brukes på midlertidige anleggsveger og riggområder der det er behov for asfaltering.  

Ane Lillebuen Berge er klimarådgiver for Skanska på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand
Ane Lillebuen Berge er klimarådgiver for Skanska på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand Foto: Dagrunn Husum

Tilsvarer over 500 flyreiser Oslo-Bergen 
- 1400 tonn med lavutslippsasfalten reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med om vi skulle brukt samme mengde tradisjonell asfalt. Til sammenligning tilsvarer dette 552 flyturer tur-retur Oslo-Bergen for en person, forteller Ane Lillebuen Berge som er rådgiver for bærekraft hos Skanska Norge AS.

Biogent bindemiddel og gjenbrukt asfalt

Lavutslippsasfalt produseres på et anlegg som bruker fossilfritt brensel til oppvarming av steinmaterialer. I asfalten er bitumen, som er det tradisjonelle bindemiddelet  i asfaltproduksjon, delvis erstattet med et biogent bindemiddel. Asfalten inneholder også en høy andel gjenbrukt asfalt, noe som reduserer bruken av ny bitumen og steinmaterialer i asfaltmassen.  
- Medregnet bruken av biogent bindemiddel og lagringen av karbon i asfalten, regnes den som tilnærmet klimanøytral, forklarer Berge videre.

Det skal totalt legges 1400 tonn lavutslippsasfalt på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Det reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med  om om det ble brukt tradisjonell asfalt.
Det skal totalt legges 1400 tonn lavutslippsasfalt på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Det reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med om om det ble brukt tradisjonell asfalt. Foto: Dagrunn Husum

Tilfredstillene kvalitet men høye kostnader

Det er imidlertid ikke første gang at denne type asfalt brukes på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. I juli 2021 testet Skanska for første gang bruk av lavutslippsasfalt på et riggområde på den forberedende entreprisen for Fornebukrysset-Strand.

Erfaringen så langt tilsier at den tilnærmet klimanøytrale asfalten tilfredsstiller kvaliteten som kreves for bruk på prosjektets riggområder og midlertidige anleggsveger. Selv om asfalten har vært på markedet i noen år, er bruken av den fremdeles lav. Dette skyldes i hovedsak at den koster langt mer en tradisjonell asfalt ettersom produksjonen av biogent bindemiddel er begrenset.

Hege Gran-Henriksen er byggeleder for E103 Fornebukrysset-Strand
Hege Gran-Henriksen er byggeleder for E103 Fornebukrysset-Strand Foto: Dagrunn Husum

Vegvesenets byggeleder Hege Gran-Henriksen er likevel glad for at Skanska har valgt å bruke lavutslipp asfalten på deler av anlegget til Fornebukrysset-Strand  

-Å nå Vegvesenet mål om halvering av CO2-utslipp innen 2030 krever nytenkning og satsing både fra entreprenør og byggherre. Selv om mengden lavutslippsasfalt som brukes på anlegget er liten i forhold til totalen, så bidrar det blant annet til å holde etterspørselen etter biogent bindemiddel oppe og gir oss mer erfaring med bruk av asfalten, sier hun.

Riggområdet på Grendehustomta (nederst i bildet) ble i begynnelsen av okteber asfaltert med 330 tonn tilnærmet klimanøytral asfalt
Riggområdet på Grendehustomta (nederst i bildet) ble i begynnelsen av okteber asfaltert med 330 tonn tilnærmet klimanøytral asfalt Foto: Skanska Norge AS