Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Til helgen flyttes trafikken i østående E18-løp ved Strand over i ny trasé. Arbeidet medfører redusert kapasitet på E18 inn mot Oslo fra fredag morgen.

Skisse som viser midlertidig omlegging av E18 ved Strand/Holtet i Bærum kommune
Skissen viser midlertidig omlegging av E18 ved Strand/Holtet i Bærum kommune. Illustrasjon: Statens vegvesen

Arbeidet med å bygge den midlertidige østgående E18-traseen sør for dagens trasé ved Strand/Holtet er nå ferdig. Fredag 14. oktober starter jobben med å knytte gammel og ny vei sammen. Til dette trengs det plass for maskinene. Veien snevres da inn over en strekning på rundt 700 meter. Det innebærer at kollektivfeltet forbi Strand/Holtet stenges fra fredag morgen.

– E18 ved Strand i Bærum vil fra tidlig fredag morgen til søndag ettermiddag ha redusert kapasitet. Dette vil særlig kunne skape ekstra kødannelse inn mot Oslo fredag morgen. Jeg oppfordrer derfor alle som har mulighet til å reise kollektivt, sykle eller ha hjemmekontor fredag 14. oktober, sier byggeleder Hege Gran-Henriksen.

Bussholdeplass Strand flyttes

Samtidig som E18-trafikken østover flyttes over på ny midlertidig trasé, vil bussholdeplassen Strand østgående flyttes lengre øst. Den vil få omtrent samme plassering som tidligere Kveldsro holdeplass (nedlagt), ca. 300m mot Oslo.

Vestgående E18-løp legges om etter nyttår

Denne trafikkomleggingen på E18 er en ny milepæl i de forberedende arbeidene mellom Fornebukrysset–Strand, som inngår i byggingen av etappe 1 av Vestkorridoren mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta. Utover vinteren kommer det omlegging av vestgående løp, retning Drammen. Det skjer først etter nyttår.

Byggeleder Hege Gran-Henriksen i Statens vegvesen
Byggeleder Hege Gran-Henriksen i Statens vegvesen Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken