Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi skal ha tre tanker i hodet på en gang og sikre at hensynet til miljø, samfunn og økonomi balanseres på en bærekraftig måte når vi realiserer prosjektet.

Det sier Tom Hedalen, som er prosjektsjef for E18 Vestkorridoren mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Byggingen av etappe 1 mellom Lysaker og Ramstadsletta er godt i gang, og på etappe to, Ramstadsletta-Nesbru pågår jobben med å utarbeide reguleringsplan. Over 90 000 kjøretøy passerer prosjektområdet hver dag. Sånn sett er E18 Vestkorridoren et av Vegvesenets store og viktig utstillingsvinduer for vegbygging. Men «bestillingen» fra vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er at prosjektet også skal være Vegvesenets utstillingsvindu for bærekraft og digitalisering. Og til å gi en ramme for arbeidet med å finne bærekraftig balanse mellom miljø-, samfunns- og økonomiinteresser, har prosjektet nylig lansert en handlingsplan for bærekraft.

Portrettfoto av Tom Hedalen, prosjektsjef for E18 Vestkorridoren
- Når vi realiserer E18 Vestkorridoren skal vi balansere hensynet til miljø, samfunn og økonomi på en bærekraftig måte, sier prosjektsjef Tom Hedalen. Foto: Dagrunn Husum

Utfordrer oss selv og bransjen

-Vi ønsker å strekke oss mot målet om bærekraftig utvikling gjennom å utvikle og utfordre både oss selv og bransjen til å finne de beste løsningene for framtiden. I tillegg til å dele erfaringer og kompetanse, har vi har satt oss som mål at vi skal være tydelige på hva som er viktig for oss både internt og eksternt. Dette skal blant annet gjenspeiles i kontrakter, hvordan vi bruker vår innkjøpsmakt og i hvordan vi samspiller med omgivelsene våre, påpeker Hedalen.

Trygg og seriøs arbeidsplass, ren natur og rent miljø

Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft bygger på FNs bærekraftmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Statens vegvesen leverer allerede på mange av de 17 bærekraftmålene. Men i Vestkorridorens handlingsplan har Vegvesenet likevel prioritert og konkretisert enkelte mål som man ønsker å strekke seg litt ekstra på.

Den ene hovedsatsingen i planen er det «blågrønne fundamentet», som er ren natur og rent miljø. Dette omfatter blant annet bærekraftmål 6, rent vann og VA, bærekraftmål 13, stoppe klimaendringene, bærekraftmål 14, livet i havet og mål 15, livet på land.  Den andre hovedsatsingen handler om trygg og seriøs arbeidsplass, gjenbruk, smart teknologi og innovasjon. Dette hviler på bærekraftmål 8 om seriøsitet, mål 9 om utvikling og innovasjon og bærekraftmål 12 om bedre ressursbruk.

Illustrasjon: Samfunnsansvar gjennom en trygg og seriøs arbeidsplass, ressursbruk og smarte teknologiske løsninger og innovasjon er valgt som en av hovedsatsingene i Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft.
Samfunnsansvar gjennom en trygg og seriøs arbeidsplass, ressursbruk og smarte teknologiske løsninger og innovasjon er valgt som en av hovedsatsingene i Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft.

-Vår nærhet til Oslofjorden er sentralt for det blågrønne fundamentet. Rensing av anleggsvann, overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand både før, under og etter anleggsarbeidene er eksempler på prioriterte tiltak her. Når det gjelder den andre hovedsatsingen, er kontinuerlig arbeid med seriøsitet i anleggsbransjen og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår eksempler. Andre eksempler er prosjektets satsing på digitalisering – herunder BIM og VDC samt at vi setter CEEQUAL-krav som premierer både gjenbruk og innovasjon, sier prosjektsjef Tom Hedalen.

Illustrasjon: det blågrønne fundament, Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft
"Det blågrønne fundament", ren natur og rent miljø er en av to hovedsatsingsområder i E18 Vestkorridorens handlingsplan for bærekraft Illustrasjon: Visuell kommunikasjon, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken, Asker, Bærum