Onsdag 11. januar inviterer Statens vegvesen entreprenører og rådgivere til markedsmøte om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen.

Illustrasjon av dagsone Gjønnes
Dagsone Gjønnes. Illustrasjon: ViaNova

Gjønnestunnelen  er ny fylkesvegforbindelse i tunnel mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu. I mars 2023 lyser Statens vegvesen ut konkurranse på prosjektering og bygging av entreprise E105 Gjønnestunnelen. Kontrakten omfatter bygging av 1 500 meter av den i alt 1 950 meter lange tunnelen samt lokalveisystem ved Gjønnes

Den 11. januar inviterer Vegvesenet representanter fra aktuelle entreprenører og rådgivere til markedsmøte om den kommende kontrakten.

  • Sted: Teams (lenke til møtet sendes ut etter påmeldingsfrist)
  • Tid: Onsdag 11. januar 2023 kl. 12.00
  • Påmelding:  KGV/Doffin innen 9. januar