Meld fra! Fra 3. juli inviteres E18-utbyggingens naboer til å ta i bruk digital meldingstjeneste til spørsmål og meldinger om bla. støv, støy og rystelser

Vegvesenet tar i bruk en ny digital meldingsportal som vil gjøre det enklere for E18-prosjektets naboer å melde fra og stille spørsmål om støy, støv, rystelser, framkommelighet og andre utfordringer knyttet til anleggsarbeidet.
Nabokontakt Therese Grøttumsbråten er glad for å kunne tilby naboene en ny digital meldingsportal som vil gjøre det enklere å melde fra og stille spørsmål om støy, støv, rystelser, framkommelighet og andre utfordringer knyttet til anleggsarbeidet. Foto: Dagrunn Husum

Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta (etappe 1 av E18 Vestkorridoren) er først ut med å ta i bruk Vegvesenets digitale meldingstjeneste. Den kartbaserte meldingstjenesten inngår i et større arbeid med å sikre Vegvesenets naboer og andre kunder enkle og effektive kommunikasjonskanaler i planleggingsprosesser og byggearbeider.

Meldingene plasseres på et kart

Meldingstjenesten fungerer i korte trekk slik at man går inn på nettsiden, haker av hvilket tema henvendelsen gjelder (støy, støv, vibrasjoner, ønsker om informasjon osv.), skriver et par setninger og klikker i kartet for å stedfeste henvendelsen. Både Statens vegvesen og leverandøren som har ansvar for området henvendelsen gjelder, har tilgang til systemet og kan behandle henvendelsen.

Enklest mulig for naboene 

I en totalentreprise er det leverandøren som har kontrakten innen et geografisk område som også har det meste av ansvaret for kommunikasjonen med naboene til anlegget.  I noen tilfeller innebærer det at naboene må forholde seg til flere ulike leverandører. Denne utfordringen løses effektivt i Vegvesenets kartbaserte meldingstjenesten.   

-VI ønsker at det skal være enklest mulig for naboene våre og vi ønsker å svare mest mulig enhetlig. Jeg er derfor kjempeglad for at vi nå kan tilby en meldingstjeneste som gjør at naboene våre ikke trenger å lure på hvem de skal kontakte. De som bruker tjenesten vil også se på kartet hvilke meldinger som allerede er meldt inn, slik at de slipper å melde inn saker som andre allerede har meldt inn, forteller Therese Grøttumsbråten, som er Vegvesenets nabokontakt på E18 Vestkorridoren. 

Effektivisering av kommunikasjonen

I tillegg til gjøre veien inn enklere for naboene og andre, letter den digitale meldingsportalen også arbeidet for Vegvesenet og leverandørene som skal håndtere henvendelsene. Meldingene som kommer inn gjennom meldingsportalen blir automatisk arkivert i Vegvesenets arkivsystem.
- Fram til nå har vi håndtert all loggføring og arkivering av nabohenvendelser manuelt. Når vi nå får et mer effektivt system på plass, så kan vi også få til enda bedre og raskere behandling av de ulike henvendelsene, sier Grøttumsbråten.

Meldingstjenesten – del av digital medvirkningsportal

Den digitale meldingstjenesten som nå tas i bruk på E18 Vestkorridoren vil etter hvert også brukes på andre utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen. Tjenesten skal også brukes som medvirknings-/innspillsportal i planprosesser der publikum og berørte parter blir invitert til å å sende innspill og merknader til planarbeidet via kartløsningen.