Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Førstkommende lørdag kveld til søndag formiddag rives den gamle gang- og sykkelvegbroen over E18 ved Kveldsro terrasse.

Bilde av den gamle gang- og sykkelvegbroen over E18 ved Holtet/Strand, som skal rives 22.–23.oktober 2022
Den gamle gang- og sykkelvegbroen over E18 ved Holtet/Strand rives 22.–23.oktober. Foto: Kairubi Sofia Gavidia, Ascanio

Arbeidet med å rive den gamle gang- og sykkelvegbrua over E18 ved Holtet i Bærum kommune starter lørdag 22. oktober klokka 19.00. Dette er en del av det forberedende anleggsarbeidet for E18 Lysaker–Ramstadsletta. Arbeidet skal etter planen være ferdig søndag 23. oktober klokka 11.   

To-vegs trafikk i ett E18-løp

Mens arbeidet pågår vil trafikken både i øst- og vestgående retning gå i ett løp (på den nye midlertidig omlagte E18 ved Strand/Holtet). Det innebærer at E18 har  redusert framkommelighet fra lørdag kveld til søndag formiddag.  

Vestgående bussholdeplasser Strand og Oksenøyveien (retning Drammen) vil være stengt i perioden arbeidet pågår. 

Ny gangbro kommer på nyåret

Det vil bli satt opp ny midlertidig gang- og sykkelveibro. Men denne kommer først på plass over nyttår.