Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 8. februar inviterer Statens vegvesen og Skanska AS til nabo-/informasjonsmøte om byggingen av Høviktunnelen og anleggsarbeidene på Ramstadsletta.

Anleggsarbeidene på Ramstadsletta har pågått siden juni 2022. Siden da har Skanska bygd riggblass, revet bygninger, sikret grunn, bygd støttemurer og startet arbeidet med utskifting av utrangerte vannrør og ledninger.  Niende januar fyrte ordfører Hammer Krog den aller første salven på Høviktunnelen. Arbeidet med tunnelen vil pågå i flere år.

Statens vegvesen og Skanska inviterer deg som er nabo til anlegget til et informasjonsmøte om arbeidene med Høviktunnelen og anleggsarbeidene på Ramstadsletta.

  • Tid: onsdag 8. februar kl. 18.00 – 19.00
  • Sted: Skanska sin verkstedhall/rigg på Ramstadsletta, Drammensveien 503

Tema for møtet

  • Hva skjer nå og framover m.o.t. driving av Høviktunnelen og anleggsarbeider i dagen på Ramstadsletta?
  • Hvilke arbeidstider vil vi ha for anleggsarbeidene på Ramstadsletta og Høviktunnelen?
  • Hvilke konsekvenser har arbeidene, og hvordan følger vi opp bla støy, rystelser og strukturstøy
  • Hvordan vil vi håndtere massene som tas ut av tunnelen, og hvordan blir belastning av tungtransport på vegnettet?
  • ++

Praktiske opplysninger

Ståplasser

Informasjonsmøtet blir denne gangen i Skanskas store verkstedhall på Ramstadsletta. Vi har svært begrenset antall stoler, så du som kommer til møtet, bør i utgangspunktet beregne at du må stå under møtet. Vi har noen stoler reservert for deg som trenger det.

Parkering

På anleggsområdet til Skanska er det svært begrenset tall på parkeringsplasser. Vi har reservert noen parkeringsplasser for HC, men vi anbefaler at du som kan, går eller sykler til møtet.

Enkel servering

Vi byr på en kaffikopp og enkel servering til dere som kommer på møtet

Nabomøtet 08.februar blir i Skanska sin verkstedhall på anleggsområdet på Ramstadsletta - jfr. skisse.
Nabomøtet 08.februar blir i Skanska sin verkstedhall på anleggsområdet på Ramstadsletta - jfr. skisse. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Bærum