Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta hadde ingen alvorlige avvik på ytre miljø i 2021. Det er konklusjonen i årsrapporten til Statsforvalteren.

Årsrapport 2021 for ytre miljø deler miljøinformasjon fra anleggsarbeidet på E18 Lysaker-Ramstadsletta
Årsrapport 2021 for ytre miljø deler miljøinformasjon fra anleggsarbeidet på E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Statens vegvesen

Årsrapporten for ytre miljø på E18 Lysaker-Ramstadsletta beskriver anleggsarbeideidene på prosjektet i året som gikk, og går inn på resultater fra utslippskontroll og overvåking av resipienter samt uønskede hendelser og avvik. Oppsummert viser årsrapporten at prosjektet ikke hadde noen alvorlige avvik på området ytre miljø i 2021.

Bakgrunnen for årsrapporten til Statsforvalteren i Oslo og Viken, er utslippstillatelsen til E18 Lysaker-Ramstadsletta. Denne ble gitt ved oppstarten av det forberedende anleggsarbeidet med krav om årlig rapportering av utslippskontroll og resipientovervåking. Statens vegvesen skal også levere en sluttrapport for forurenset grunn i etterkant av gravetiltakene. 

 

Svært begrenset utslipp til vann og vassdrag

Rapporten omhandler blant annet oppfølging vann og vassdrag.  Dette omfatter blant annet utslipp til Holtekilen via kommunalt overvannsnett. Vegvesenets årsrapport inkluderer blant annet vedlegg fra E101- entreprenøren Skanska sin årsrapport og vedlegg fra NIBIO sin årsrapport fra overvåkningen i resipienten, som også inkluderer en rapport fra salamanderkartlegging i Tjernsmyr. I 2021 var mye av anleggsdriften knyttet til riving av bygg og infrastruktur. I november fikk prosjektet renseanlegg i drift. Oppsummert var det svært begrensede utslipp til prosjektets resipienter i 2021.

Befaring og rusefangs av små- og storsalamander
Befaring og rusefangs av små- og storsalamander Foto: Nina Mari Jørgensen

Årsrapporten omfatter også massehåndtering, håndtering av fremmedearter og forurenset grunn. Det er blant annet etablert et mellomlager til lagring av jordmasser fra anleggsområde.  Det er også etablert avskjærende grøfter forfremmedvann og grøft for vann fra mellomlager er etablert. I tillegg inneholder rapporten omtale av støvnedfall og måling og håndtering av bygg- og anleggsstøy. Måleresultater er lagt ut på E18 Vestkorridorens hjemmeside .  

Støvdempende tiltak ved  riving av hus
Støvdempende tiltak ved riving av bygninger på E18 Lysaker-Ramstadsletta Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken