Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 27. 9. inviterer Statens vegvesen til digitalt informasjonsmøte om anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset-Strand. Møtet gjennomføres på Teams.

De forberedende anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset-Strand (entreprise E101) startet i midten av juni i år. Dette er en del av prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, som er første etappe av Vestkorridoren. Skanska Norge AS er entreprenør for anleggsarbeidene som vil pågå fram til våren 2023. Hensikten med arbeidene som pågår nå er å forberede og gi plass til at vi senere skal bygge framtidig E18 på dagens veitrasè. I tillegg til midlertidig flytting av E18, inngår riving av mange bygg, trefelling, flytting av kabler og montering av midlertidige bruer over E18.

Tidspunkt og møtelenke

Mandag 27.september kl. 18-19.30.
Møtet gjennomføres på Teams. Trykk her for å delta

Hva vil vi informere om på møtet?

På møtet vil Statens vegvesen og representant fra Skanska Norge As informere om bla.

  • status for anleggsarbeidene
  • planlagt arbeid ut over høsten
  • arbeidstider
  • støy og støv knyttet til anleggsarbeidene
  • permanente lokale støytiltak
  • annet

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til anleggsarbeidet mellom Fornebukrysset og Strand, kan du skrive disse i chat-vinduet på Teams-møtet. Dette kan du gjøre allerede nå og fram til møtestart, eller du kan gjøre det undervegs i møtet.
Vi vil forsøke å svare på alle spørsmålene som kommer inn i løpet av informasjonsmøtet. 

Trykk her for å delta

Kartet viser områder der det foregår forberedende anleggsarbeidet knyttet til entreprise E101 Fornebukrysset-Strand
Kartet viser de ulike områdene der det vil foregå forberedende anleggsarbeider knyttet til entreprise E101 Fornebukrysset-Strand
Aktuelt for fylke(r): Viken