15.-17. desember legges E18 østover ved Stabekk om. Forberedelsene starter allerede i kveld. Mens arbeidet pågår blir det to-vegs trafikk i ett løp.

Kartet viser strekningen som blir berørt av nattarbeidene  på E18 11.-17. desember
Kartet viser strekningen som blir berørt av nattarbeidene på E18 11.-17. desember Illustrasjon: Statens vegvesen

Helgen 15.-17. desember rundt 500 meter lang av østgående E18-løp ved Stabekk flyttes mot sør. Arbeidet, som består av fresing av asfalt, asfaltering, flytting av skilt, fjerning av portaler og montering av støyskjermer og rekkverk medfører at det det østgående løpet av E18 (retning Oslo) stenges i følgende tidsrom:

  • fra fredag (15.12.) kveld kl. 20 natt til lørdag kl. 10.00
  • fra lørdag kveld kl. 19.00 til søndag formiddag kl. 11.00

I denne perioden blir det toveis trafikk i det vestgående E18-løpet.

Skal gi plass til Stabekklokket

Når E18 Lysaker-Ramstadsletta står ferdig vil europavegtrafikken forbi dette området gå i Stabekklokket. E18-flyttingen førstkommende helg skal klargjøre for at Skanska og Statens vegvesen kan starte arbeidet med  Stabekklokket i første halvdel av 2024.

To-vegs trafikk i ett felt nattestid hele uka

Men før E18 kan legges om til helgen, skal det på plass nye skilt og veilys samt at støyskjermer langs E18 skal flyttes. Dette innebærer at E18 i retning Oslo også må stenges mellom 21 – 05.30 natt til tirsdag, natt til onsdag, natt til torsdag, og natt til fredag denne uken.

Også i denne perioden blir det to-vegs trafikk i vestgående E18-løp. Bussholdeplassene i Oksenøyveien og Strand i retning inn til Oslo vil være stengt i samme tidsrom som E18 er stengt. 

Vær oppmerksom!

-Dette er sjuende gang vi flytter deler av E18 som en del av anleggsarbeidet for E18 Lysaker-Ramstadsletta. Erfaringene fra alle tidligere E18-omlegginger er at trafikantene har vært oppmerksomme og har tilpasset seg, og jeg har tro på at det samme skjer denne gangen. Jeg vil likevel advare om at det kan bli noe kø i perioder og ber de som skal som skal passere E18-strekningen på kveld og natt om å være litt ekstra oppmerksomme og tålmodige, sier byggeleder Hege Gran-Henriksen i Statens vegvesen.

Byggeleder Hege Gran-Henriksen i Statens vegvesen
Byggeleder Hege Gran-Henriksen i Statens vegvesen Foto: Dagrunn Husum