Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger planprogrammet for E18 Lysaker kollektivterminal ut på høring, varsler planoppstart og ber om innspill innen 10. februar 2023.

Plangrense for Lysaker kollektivterminal.
Plangrense for varsel om oppstart av planlegging av Lysaker kollektivterminal Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen skal sammen med kommunene Bærum og Oslo starte arbeidet med å lage en detaljreguleringsplan for Lysaker kollektivterminal.

Fire alternativer til løsning for Lysaker kollektivterminal

Hensikten med planleggingen av Lysaker kollektivterminal er å sikre at flere av de østgående regionbussene kan ha endeholdeplass på Lysaker. Passasjerer som skal inn til Oslo vil bytte over til den nye Fornebubanen eller jernbanen. For å få til dette, trengs det mulighet for å snu bussene. Bussene må også ha et sted å vente (regulere) mellom rutene. Dette er noe av det Lysaker kollektivterminal skal løse.  

Vil utrede fire ulike alternativer

Statens vegesen foreslår i planprogrammet (PDF) å utrede fire alternativer til løsning for Lysaker kollektivterminal. De fire alternativene er valgt ut fra tidligere siling av alternativer (PDF). I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det også gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert.

Dokumentene er også tilgjengelige på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn  - saksnummer 201704273 og på www.baerum.kommune.no - med arkivkode 20/25074

Aktuelt regelverk

Varslingen av planstart og høring av planprogram for Lysaker kollektivterminal er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter pbl §§ 12-3 og 3-7.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 10.02.2023.

Send på e-post til eller post til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk med saksnummer 20/317.

Ta gjerne kontakt  

Dersom du har spørsmål om planarbeidet, er du velkommen til å kontakte

  • Nils Brandt på telefon +4799386033 og e-post
  • Eivind Myklebust Lindseth på telefon +4741260213 eller epost  

Informasjonsmøter om planprogram for Lysaker kollektivterminal

Vi ønsker deg velkommen til åpent møte og åpen kontordag for å informere om planprogrammet og svare på spørsmål.

Åpent informasjonsmøte

Møtet blir på Teams ( klikk på møtelenke for å komme inn på møtet) den 17. januar 2023 kl. 18–19.30.

Åpen kontordag

Vi arrangerer åpen kontordag i Fornebubanen sine lokaler  i Lysaker torg 45 den 24. januar 2023 kl. 15.00–19.00.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken