Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Bærum kommune er enige om å plassere ny hovedsykkelvei på sørsiden av dagens E18 gjennom Høvik.

Statens vegvesen og Bærum kommune er enige om å fortsette planleggingen og byggingen av hovedsykkelvei sør for dagens E18 over Høvik.
Statens vegvesen og Bærum kommune er enige om å fortsette planleggingen og byggingen av hovedsykkelvei sør for dagens E18 over Høvik. Illustrasjon: Aas Jacobsen AS

Plassering av hovedsykkelvei på nord- eller sørsiden av ny E18 over Ramstadsletta har vært diskusjonstema det siste par årene. På et møte 2. mars ble Statens vegvesen og Bærum kommune enige om å fortsette planleggingen og byggingen av sykkelveien på sørsiden av dagens E18 fram til Lysaker. Denne løsningen er i tråd med vedtatt reguleringsplan for E18 Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu-Gjønnes.

Har ønsker å vurdere alternative plasseringer

Hovedsykkelveien er en viktig del av E18 Vestkorridoren. I 2020 vedtok Stortinget at den planlagte separate bussvegen, som var en del av reguleringsplanen for E18 Lysaker-Ramstadsletta, ikke skulle finansieres gjennom E18-prosjektet. I stedet skulle Bærum kommune planlegge ny lokalvei og sykkelvei gjennom Høvik etter at ny E18 er lagt i Høviktunnelen. Som en del av planleggingen av Høvik har Bærum kommune også sett på muligheten for å legge hovedsykkelveien på nordsiden av dagens E18 i trasèen som opprinnelig var planlagt for bussveien.

Gjør gjennomføringen av E18-prosjektet enklere

- Jeg er svært fornøyd med at plasseringen av framtidig hovedsykkelvei nå er avklart. Det vil gjøre gjennomføringen av E18-prosjektet enklere, sier prosjektsjef Tom Hedalen
- Jeg er svært fornøyd med at plasseringen av framtidig hovedsykkelvei nå er avklart. Det vil gjøre gjennomføringen av E18-prosjektet enklere, sier prosjektsjef Tom Hedalen Foto: Dagrunn Husujm

Bærum kommune ønsket å holde begge muligheter åpne gjennom en planprosess for å kunne vurdere plusser og minuser ved de to alternative lokaliseringene.

Statens vegvesen har på sin side ønsket en avklaring ettersom det er kompliserende og fordyrende å utsette valget når tilstøtende prosjekter er i gang med å bygge. Prosjektsjef Tom Hedalen er derfor svært fornøyd med at plasseringen av framtidig hovedsykkelvei nå er avklart.

-Det vil gjøre gjennomføringen av E18-prosjektet enklere. Vi vet at det fra kommunens side hadde vært ønskelig at planarbeidet for Høvik sentrum hadde kommet lenger før valget ble tatt. Så Statens vegvesen vil berømme Bærum kommune for at de likevel har kunnet gjøre det nå, sier han.