Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Et berg av jordmasser, noen never grønngjødsel, 120 000 hardtarbeidende bier... Og «vips» så har du 25 kilo frisk, egenprodusert Vestkorridoren-honning.

25 kilo egenprodusert Vestkorridoren-honning er resultatet av bienes iherdige innsats på prosjektets mellomlager for jordmasser - bilde
25 kilo egenprodusert Vestkorridoren-honning er resultatet av bienes iherdige innsats på prosjektets mellomlager for jordmasser. Foto: Dagrunn Husum

Siden anleggsarbeidene på E18 Lysaker–Ramstadsletta startet for rundt to år siden er over 150 privatboliger, næringsbygg, bensinstasjoner, flyhangarder og andre bygg revet og fjernet. Og i kjølvannet av riving, kommer jordmasser som må kjøres bort og enten deponeres eller gjenbrukes. I dette tilfelle valgte prosjektet å kjøre de rundt 900 lastebillassene med jord fra hager langs anleggsområdet Fornebukrysset–Strand den korte veien til Grendehustomta på Fornebu. Der er de plassert i et, etter hvert nokså omfangsrikt «berg» som utgjør prosjektets mellomlager for jord. Planen er at disse jordmassene skal gjenbrukes ved bygging av andre deler av prosjektet i løpet av en 5 års tid.

Claudia Trimmel-Leisser og Oddny Nordås ved bikubene på Grendehustomta på Fornebu - bilde
Claudia Trimmel-Leisser (t.h.) og Oddny Nordås ved bikubene på Grendehustomta på Fornebu. Foto: Benedikte Watne Oliver

Et kinderegg av gode effekter

Så langt har mellomlagring av  haugen av jordmasser nær anleggsområdet vist seg å være et riktig kinderegg av positive effekter.

– Vi har sluppet unna høye kostnader vi ellers ville hatt til å transportere massene til deponi lengre unna. Vi har spart klimaet for utslipp knyttet til transporten, og vi sparer penger ved at vi slipper å kjøpe ny jord når prosjektet om noen år skal planeres og ferdigstilles, sier Claudia Trimmel-Leisser som er grøntmiljørådgiver på E18 Vestkorridoren og er en av initiativtakerne bak prosjektets honningproduksjon.

Claudia Trimmel-Leisser, en av initiativtakerne bak produksjonen av Vestkorridoren-honning - bilde
– Jeg synes det er veldig inspirerende å vite at en liten ide kan bidra til noe så viktig som å styrke det naturlige kretsløpet, sier Claudia Trimmel-Leisser som er en av initiativtakerne bak produksjonen av Vestkorridoren-honning. Foto: Dagrunn Husum

Grønngjødsel etter bienes smak

 «Berget» av jordmasser ble sådd til med en grønngjødselblanding med blant annet kløver, lin, gressarter og honningurt. Og Claudia, som i fire år har vært en ivrig hobbybirøkter, så her en mulighet for å oppnå enda en positiv effekt – nemlig produksjon av honning på jordmasseberget.

– Jeg vet jo fra erfaring at honningurt er kjent for å tiltrekke seg bier. Så sammen med kollega Oddny Nordås fikk vi satt ut to bikuber med til sammen 120 000 ivrige honningproduserende bier, forteller hun.

Bikubene ble satt ut i juni, og i hele sommer summet og fløy de flittige, stripete små arbeiderne rundt på mellomlageret på Fornebu. Og da sesongen var på hell og honningen ble sanket og slynget, viste vekta hele 25 kilo honning. Denne ble tappet på glass som nå med stor stolthet gis som små gaver til gir til enkelte av Vestkorridoren-prosjektets mange gjester.  

Skapte nytt habitat for insekter og fugler

Birøkter og miljørådgiver Claudia Trimmel-Leisser legger ikke skjul på at hun er stolt av både honningproduksjonen og bidraget til kretsløpet.    

– Å så til mellomlageret med grønngjødselblanding var noe vi gjorde først og fremst for å binde støv og for å hindre avrenning av jord. Vi ønsket også å se om det hadde positiv effekt på mikrolivet slik at jorden holdt seg frisk i den lange lagringsperioden. Men etter hvert som tiden gikk og gresset vokste, så oppdaget vi en annen positiv effekt, nemlig at vi har gitt et nytt midlertidig habitat til både humler, villbier, sommerfugler og også fugler.

Liten ide – stor viktighet

Nå om dagen er det stille både inni og utenfor bikubene på E18-Vestkorridorens mellomlager for jord. Men så snart vårsolen igjen begynner å varme og det spirer i skråningene, er det klart for ny honningsproduksjon.

– Jeg er stolt av det som er gjort og synes det er veldig inspirerende å vite at en liten ide kan bidra til noe så viktig som å styrke det naturlige kretsløpet. Jeg syns også er flott at prosjektet likte ideen og syns det var gøy, sier Claudia og avslører at biene neste sommer også vil få selskap av to geiter som skal gresse på jordmasseberget.

En av de 120 000 stripete arbeiderne i full sving med nektarsamling på kløverplante på mellomlageret for jordmasser.
En av de 120 000 stripete arbeiderne i full sving med nektarsamling på kløverplante på mellomlageret for jordmasser. Foto: Claudia Trimmel-Leisser
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken