Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

20.–22. januar legges vestgående E18-løp om helt fra Fornebukrysset til Strand. Dette er den siste store omleggingen på det forberedende anleggsarbeidet.

Oversiktsbilde av midlertidig trasé fra Fornebukrysset til Strand, hvor vestgående E18-trafikk legges om.
Vestgående E18-trafikk legges i helgen om til ny midlertidig trasé. Foto: Odin Næss Haga

Statens vegvesen og entreprenør Skanska Norge AS har den siste tiden arbeidet med å få ferdig oppbyggingen av den midlertidige E18-traseen vestover. Førstkommende helg gjøres alle overganger og koblinger inkludert asfaltering  ferdige før trafikken legges over i den nye trasêen.

Trafikk i ett E18-løp mens arbeidet pågår

Mens arbeidet pågår vil E18-trafikken både mot Drammen og Oslo gå i det østgående løpet. Dette skjer fra fredag 20. januar kl. 20 til lørdag 21. januar kl. 10 og fra lørdag 21. januar kl. 18 til søndag 22. januar kl. 12.

I tillegg til arbeidet med selve omleggingen, vil Vegvesenet og Skanska sette opp støyskjermer langs hele den omlagte E18-trasèen. Dette arbeidet skjer på nattestid torsdag 19. til fredag 20. januar mellom kl. 22.–06. Det samme vil skje natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uke 4 og natt til tirsdag og onsdag i uke 5. Mens dette arbeidet pågår vil E18-trafikken både østover og vestover gå i det østgående feltet.

Omleggingen av E18 innebærer også slutten for avkjøringsfeltet fra E18 på Strand. Dette blir nå stengt permanent.

Den siste av flere store E18-omlegginger

Det forberedende anleggsarbeidet på strekningen Fornebukrysset–Strand startet i juni 2021 og skal være ferdig i løpet av våren 2023. Hensikten er å forberede og skape plass til at ny E18 skal bygges som del av hovedentreprisen E102 Fornebukrysset–Strand.

– Det siste året har vi lagt om E18 midlertidig flere ganger som del av det  forberedende anleggsarbeidet, og vi er nå klare for den siste store omleggingen. Fra klokka 12 førstkommende søndag vil de som kommer kjørende fra Oslo ledes inn på den omlagte E18-trasèen like etter Fornebukrysset. Videre går nyetrasèen parallelt med Riiser Larsens vei og passerer under del av den nye Stabekklokkbrua. Deretter vil  den nye E18-trasèen gå inntil det østgående løpet før den kobles på eksisterende E18 like etter Strand, forteller byggeleder Hege Gran-Henriksen.

Bussholdeplasser Strand og Oksenøyveien vest stenges til helgen

Arbeidet med omlegging og bygging av støyskjermer påvirker også bussholdeplassene Strand og Oksenøyveien.

 • Strand bussholdeplass vestover vil være stengt;
  • fra torsdag 19. januar kl. 22. til fredag 20. januar kl. 06.
  • fredag 20. januar kl. 20 til søndag 22. januar kl. 12.
  • kl. 22–06 de nettene i uke 4 og 5 da støyskjermene blir satt opp.
 • Oksenøyveien bussholdeplass vestover til være stengt;
  • torsdag 19. januar kl. 22.–fredag 20. januar kl. 06.
  • fredag 20.jan kl. 20–lørdag 21. jan. kl. 10 og lørdag 21.jan kl. 18–søndag 22. jan. kl 12.
  • kl. 22–06 de nettene i uke 4 og 5 da støyskjermene blir satt opp.
Byggeleder Hege Gran-Henriksen, Statens vegvesen. Bilde.
– Flyttingen av det vestgående løpet av E18 til helgen er den siste store midlertidige vegomleggingen vi gjør som del av det forberedende anleggsarbeidet på etappe 1 av E18 Vestkorridoren, forteller byggeleder Hege Gran-Henriksen. Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken