Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 15.11. må E18-trafikanter forberede seg på perioder med kø og nedsatt fart forbi Strand i Bærum. Grunnen er sprengningsarbeider nær europavegen.

Anleggsarbeidene på Vestkorridorens første etappe har pågått mellom Fornebukrysset og Strand siden juni i år. En del av det forberedende anleggsarbeidet krever midlertidige omlegginger av E18.  

Arbeid på kveldstid og lørdager fram til jul

I januar skal E18 mellom Strandkrysset og gangbrua ved Holtet flyttes midlertidig.  Den midlertidig omlagte E18-traseen blir da liggende på sørsiden av dagens europaveg. For å få plass til dette, må det sprenges inntil E18 ved Strand.  Fra mandag 15. november og fram til jul vil sprengningsarbeidet pågå mandag til onsdag kl. 20.00-21.00 . Det KAN også blir sprenging lørdager kl. 08.00-10.00.

Redusert fart for økt trafikksikkerhet

  • Vi prioriterer sikkerhet for trafikantene svært høyt. For å sikre at ingen blir skadet steinsprut, vil vi derfor i forkant av salvene sette ned farten på E18 til 30 km/t i begge retninger. Her vil vi bruke putebil i alle kjørefelt, forteller byggeleder Hege Gran-Henriksen.

Hun understreker at E18-bilister også må være forberedt på at det kan bli full stans i perioder dersom det må ryddes stein fra kjørebanen eller at køen bli lang. Samtidig som farten på E18 settes ned, vil det også bli stans i trafikken i påkjøringsrampene til E18 i retning Strand mellom Vækerø og Blommenholm og på lokalveiene rundt Strand.

Byggeleder Hege Gran-Henriksen
Byggeleder Hege Gran Henriksen
Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo