Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har innstilt Skanska Norge AS som totalleverandør for E18 Vestkorridorens største kontrakt mellom Fornebukrysset Strand

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova

Statens vegvesen lyste ut konkurranseom prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand 28. mars i 2022. Etter kvalifiseringsrunden ble tre tilbydere, Skanska Norge AS, AF Gruppen Norge AS og Obrascòn Huarte Lain S.A invitert til å gi tilbud og delta i forhandling.

Statens vegvesen har vurdert at Skanska Norge AS har det tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet og har derfor innstilt Skanska til kontrakten på prosjektering og bygging av strekningen Fornebukrysset Strand. Dette er den største entreprisen på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Kontraktssummen er på 4,6 mrd. kroner.

Statens vegvesen tar sikte på å signere kontrakt med Skanska Norge AS 5. juni, etter at  klagefristen er ute . Anleggsarbeidene starter i løpet av sommeren 2023 og vil etter planen være ferdig i 2029/2030.

Europaveg, Vestre lenke, hovedsykkelveg og tilpassing av lokalveg

Tildelingen innebærer at Skanska Norge AS skal prosjektere og bygge totalt 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. I tillegg er det vekslingsfelter på deler av strekningen. Byggingen av 660 meter av Høviktunnelen inngår også i kontrakten. Av dette utgjør 440 meter bergtunnel.

I tillegg inngår ny vegforbindelse til Fornebu. Dette er Vestre lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. Det skal også bygges ny hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand. Videre omfatter kontraktenendringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang og sykkelveger. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i kontrakten.

Klargjort anleggsområde

I april i år ble de forberedende anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset-Strand avsluttet etter å ha pågått siden juni 2021. Dette arbeidet har blant annet klargjort anleggsområdet og flyttet dagens E18 til omlagt trasè for å gi plass til at arbeidet med hovedentreprisen  E102 Fornebukrysset-Strand kan starte.

Foto av prosjektleder Kjetil Fløtre
Kjetil Fløtre er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Foto: Dagrunn Husum