Statsforvalteren i Oslo og Viken opprettholder Bærum kommunes vedtak om å forkorte Stabekklokket med 50 meter.

Illustrasjon av Stabekklokket
Illustrasjon av Stabekklokket Illustrasjon: Aas Jakobsen AS

Saken gjelder klage på vedtak om endring av del av områdereguleringsplan for E18 Lysaker-Stabekklokket. Planendringen består i at Stabekklokket over E18 blir forkortet med 50 meter og at det etableres et kompenserende tiltak i form at tre meter høy støyskjerm. Denne endringer i i tråd med Stortingets vedtak fra juni 2020 ( Prop.38 S og Innst. 393S ) der Stortinget blant annet stilte krav om krav om tiltak som kan redusere kostnadene på prosjektet.   

Bærum kommune vedtok endringen 28. september 2022. Dette vedtaket ble påklaget av Holtekilen vel, Lysaker vel og Østre Stabekk velforening. Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå behandlet klagen og opprettholder kommunens vedtak.

Last ned