Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for skredsikring av E136 Ryggjefonna i Skorgedalen.

Fram til 31. januar 2023 kan interesserte komme med innspill til arbeidet. Planområdet strekker seg i øst-vestlig retning langs E39/E136 i Skorgedalen og dagens grustak ved Ryggjefonna.

Oversiktsbilde av E136, som går gjennom et rasfarlig område i Skorgedalen som Vegvesenet planlegger å rassikre.
E136 går gjennom et rasfarlig område i Skorgedalen. Vegvesenet planlegger å rassikre dette. Foto: Statens vegvesen

Det vurderes tilrettelegging med rasvoll der skred blir fanget bak vollen. Areal mot bekkeløpet er tatt med for å sikre mulighet for tilpassing og erosjonssikring.  Planarbeidet vil gi grunnlag for samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser ved etablering av ny E39 på strekningen Ålesund–Molde. 

bilde av kart
Ryggjefonna plangrense

Innspill til planarbeidet

Statens vegvesen ber om at interesserte sender relevante Innspill og andre opplysninger av interesse eller betydning for reguleringsarbeidet til Statens vegvesen innen 31.01.2023 til:           

  • , eller til
  • Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Berørte eiendommene er: gnr.30 bnr.1, gnr.30 bnr. 46, gnr.30 bnr.47, gnr.30 bnr.65, gnr.30 bnr.67

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8.

Planarbeidet skjer i samarbeid med Vestnes kommune og planforslaget utarbeides etter reglene i pbl. §§ 3-7 og 12-3. Statens vegvesen ber om at du sender relevante innspill og opplysninger av interesse eller betydning for reguleringsarbeidet innenfor fristen.

Kunngjøringsperiode: 20.12.2022 - 31.01.2023.

NB: Merk innspill med: Sak: 22/251996

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet for E136 Ryggjefonna i Skorgedalen. Skredsikring rettes til:

  • Statens vegvesen v/Lina Öberg (planleggingsleder)

e-post:

mobil: 93 08 06 64

Vestnes kommune v/Jan Rune Jacobsen

e-post:

mobil: 95 10 43 69

Spørsmål om prosjektet E39 Ålesund–Molde kan rettes til:

  • Harald Inge Johnsen (prosjektleder)

e-post:

mobil: 91 51 28 85

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal