Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I underkant av 200 personer møtte opp i Gomerhuset på Skodje på møtet om planprogrammet for kommunedelplan E39/E136 Digernes–Ørskogfjellet.

Møtet startet med en gjennomgang av innholdet i planprogrammet og etter en enkel kaffeservering ble det åpnet for spørsmål og diskusjoner. Engasjementet er/var stort og det kom mange spørsmål og kommentarer, mest rettet mot vegalternativene.

I et leserinnlegg i Nordrenett etter møtet oppsummerte Ragnar Elias Bakken arbeidet med vegplanlegging slik: «Vegstyresmaktene, politikarar og folk flest vil ikkje finne den løysinga som tilfredsstiller alle. Der vil alltid sitje igjen nokre som kjenner seg som taparar.» Det synes Statens vegvesen er en god oppsummering av innleggene som kom fra publikum.

Prosjektleder Harald I Johnsen svarte på detaljer både om planområdet og regelverket rundt planlegging av en nasjonal hovedveg.

Både planleggingsleder Tone Hammer og prosjektleder Harald I Johnsen oppfordret til å komme med skriftlige innspill innenfor høringsfristen som er 15. februar 2023.

Tone-Info-møte_18-1-23.pdf

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal