Formålet med planarbeidet er å lage et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekninga Stormyra-Barhals.

Heim kommune har tidligere vedtatt reguleringsplaner for strekningene E39 Stormyra-Vinjeøra og Vinjeøra-Haukvika vest, som legger opp til at ny E39 skal legges tvers gjennom Vinjeøra og mest mulig etter eksisterende E39. Denne vegløsningen vil Statens vegvesen gå bort fra, og de vedtatte reguleringsplanene erstattes av den nye reguleringsplanen som nå legges ut.

Staurset–Stormyra