Statens vegvesen planlegg å sende forslag til reguleringsplan for ny E39 mellom Astad, Bjerkeset og Fursetfjellet til Gjemnes kommune til sommaren.

Det var stort oppmøte i Kulturstuå på Batnfjordsøra 19. mars då Statens vegvesen inviterte til medverkingsmøte om reguleringsplanen. Prosjektet er godt i gang med planlegginga og konsekvensutgreiing av dei tilrådde veglinjene og presenterte status for planane i møtet. Presentasjonane frå møtet finn du lengre ned på sida.

Bilde av trase for den nye vegen som vil ligge på austsida av dagens E39 på Bjerkeset og vil medføre innløysing av bustader.
Den nye vegen vil ligge på austsida av dagens E39 på Bjerkeset og vil medføre innløysing av bustader.

Prosjektet fekk fleire spørsmål og innspel  i dei to timane møtet varte, og Statens vegvesen tek dei med seg i vidare i planlegginga. Prosjektet tek sikte på å levere forslag til reguleringsplan til Gjemnes kommune før sommerferien.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal