Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen går grundig til verks for å kartlegge grunnforholdene langs ny E39 Astad-Bjerkeset i Gjemnes.

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut om det er områder som har så krevende grunnforhold at det vil påvirke valget av trasé for den nye vegen. 

-Vi er nå inne i innledende grunnundersøkelser der vi gjør stikkprøvekontroll med relativt stor spredning. I løpet av våren planlegger vi å utføre boringer og undersøkelser i over 100 posisjoner. Per i dag er døyt 20 boringer utført, i hovedsak i området Bjerkeset, sier geotekniker Arne Kavli i Statens vegvesen.

Statens vegvesen planlegger å utføre boringer og undersøkelser i over 100 posisjoner i løpet av våren. Illustrasjon: Statens vegvesen

Undersøkelsene vil også gi Statens vegvesen bedre oversikt over dybden til berg i dalsidene. Det er nyttig informasjon for å kunne visualiser omfanget av fjellskjæringer for de linjealternativene som går langt oppe i dalsidene.

Når valg av trasé for ny veg er mer bestemt, bli det en ny runde med grunnboringer. Da er målet å kartlegge grunnforholdene i mer detalj langs planlagt veg. Hvis alt går etter planen, blir det til høsten.

Grunnundersøkelsene blir gjort for en rekke mulige valg av veglinje. Illustrasjon: Statens vegvesen

 

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Halgeir Brudeseth
Prosjektleder
Tlf. 913 46 388
Epost:

Arne Kavli
Geotekniker
Tlf. 917 43 166
Epost:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal