Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tre tilbod på konsulenttenester for utarbeiding av kommunedelplan er motteke.

Statens vegvesen har no motteke tilbod på konsulenttenester for å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 Bokn–Hope. Strekninga er ein del av ny ferjefri motorveg mellom Stavanger og Bergen.

– Målet er å inngå kontrakt i månadsskiftet september/oktober, og evalueringa av tilboda vil skje i sommar, seier Sverre Ottesen, prosjektleiar for E39 Bokn -Bergen.

Tilbydarane er:

  • Arbeidsfellesskapet Multiconsult Norge AS og Asplan Viak AS.
    Tilbodssum: NOK 29 575000,00
  • Norconsult AS
    Tilbodssum NOK 27 880 000,00
  • Rambøll Norge AS
    Tilbodssum NOK 29 515 000,00

Konsulentoppdraget vart lyst ut i mars i år med tilbodsfrist 23. juni. Kontrakten som er lyst ut inneheld óg to opsjonar som kan løysast ut i kontraktsperioden.

Kommunedelplan klar i 2023

Kommunedelplan for E39 Bokn–Hope  inneberer 57 km firefelts motorveg dimensjonert for 110 km/t inkludert fire mindre fjordkryssingar. Vegprosjektet ligg i kommunane Bokn, Tysvær og Sveio. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning skal etter planen vere klar i juni 2023.

Kontaktperson

Henry Damman, planleggingsleiar
Telefon: 41 52 65 89
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Rogaland