Vil gjenbruke kortreist sprengmasse til veibygging

— Når vi bygger lange tunneler enten gjennom fjell eller under fjorder, må vi gjennomføre sprengning som gir et stort overskudd av stein, som ofte ikke kan brukes til noe. Nå forskes det på gjenbruk av sprengmassen.