Bokn–Hope (før Bokn–Stord) er eit av delprosjekta på strekninga E39 Stavanger–Bergen som skal gjennom ei framtidig oppgradering til firefelts motorveg og bli ferjefri.

Planlegginga av korleis den framtidige europavegen gjennom kommunane Bokn, Tysvær, Sveio og Stord er i startgropa. Med utgangspunktet i konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal–Bergen, er det i første omgang strekninga Bokn -Hope for det skal utarbeidast ein kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for. Planprogrammet for strekninga er utarbeida og skal ut til offentleg ettersyn vinteren 2021. Statens vegvesen tar sikte på å ha forslaget til kommunedelplanen klar for offentleg ettersyn i 2023. 

Hovudmål for prosjektet
Kortare reisetid, færre ulukker totalt, ingen møteulukker, reduserte reisekostnader, knyte bu- og arbeidsområde tettare saman.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sveio, Bømlo, Tysvær, Bokn, Stord
Fylker:
Vestland, Rogaland
Lengde:
70 km
Finansiering:
Uavklart
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

Kart Bokn-Hope © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Henry Asle Damman

Planleggingsleiar
Telefon:
415 26 589
E-post:

Signe Eikenes

Prosjektleiar
Telefon:
951 91 934
E-post:

Sist oppdatert: