Samfunnsmålet for E39 Bokn-Hope er at Haugalandet og Sunnhordland i 2040 skal vere tidsmessig knytt nærare saman med Midthordland. Stavanger- og Bergensområdet skal vere tidsmessig knytt nærare saman.

Siste nytt:

Vegvesenet foreslår at kommunene er planmyndighet for E39 Bokn-Hope (20.01.23)

Sjekk ut Informasjonsportalen for E39 Bokn-Hope

Planlegginga av korleis den framtidige europavegen gjennom kommunane Bokn, Tysvær, Sveio og Stord er i startgropa. Med utgangspunktet i konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal–Bergen, er det i første omgang strekninga Bokn-Hope det skal utarbeidast ein kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for.

Planprogrammet for strekninga er under arbeid, og skal ut til offentleg ettersyn vinteren 2022. Statens vegvesen tar sikte på å ha forslag til kommunedelplan klar for offentleg ettersyn i 2023. 

Planprogrammet er ein plan over kva som skal utgreiast i den framtidige kommunedelplanen. Første høyring blir om planprogrammet og det vil bli arrangert folkemøter  vinter/våren 2022.

Hovudmål for prosjektet
Kortare reisetid, færre ulukker totalt, ingen møteulukker, reduserte reisekostnader, knyte bu- og arbeidsområde tettare saman. Prosjektet er ein del av Ferjefri E39 Stavanger-Bergen

Kart som viser området som skal  utgreiast i kommunedelplan
Kart som viser området som skal utgreiast i kommunedelplan

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bokn, Tysvær, Sveio
Fylker:
Vestland, Rogaland
Lengde:
57 km
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
Januar 2022

Kart Bokn-Hope © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Arve Tjønn Rinde

Prosjektsjef
E-post:

Henry Asle Damman

Planleggingsleiar
Telefon:
415 26 589
E-post:

Sist oppdatert: