Bokn–Hope (før Bokn–Stord) er eit av delprosjekta på strekninga E39 Stavanger–Bergen som skal gjennom ei framtidig oppgradering til firefelts motorveg og bli ferjefri.

Siste nytt: 

Planlegginga av korleis den framtidige europavegen gjennom kommunane Bokn, Tysvær, Sveio og Stord er i startgropa. Med utgangspunktet i konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal–Bergen, er det i første omgang strekninga Bokn-Hope det skal utarbeidast ein kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for.

Planprogrammet for strekninga er utarbeida og skal ut til offentleg ettersyn vinteren 2021. Statens vegvesen tar sikte på å ha forslaget til kommunedelplanen klar for offentleg ettersyn i 2023. 

Hovudmål for prosjektet
Kortare reisetid, færre ulukker totalt, ingen møteulukker, reduserte reisekostnader, knyte bu- og arbeidsområde tettare saman. Prosjektet er ein del av Ferjefri E39

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sveio, Bømlo, Tysvær, Bokn, Stord
Fylker:
Vestland, Rogaland
Lengde:
70 km
Finansiering:
Statlig finansiering
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

Kart Bokn-Hope © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sverre Ottesen

Prosjektleiar
E-post:

Henry Asle Damman

Planleggingsleiar
Telefon:
415 26 589
E-post:

Sist oppdatert: