Bli kjent med prosjektet gjennom video, kart og bilete på vår Informasjonsportal E39 Bokn-Hope (arcgis.com)

Her finn du presentasjonar heldt i samband med prosjektets aktivitetar

Presentasjon frå folkemøte 12. mai 2022 - Bokn kommune

E39 Bokn–Hope