Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Rambøll er innstilt som vinner av anbodskonkurransen om utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing for strekninga E39 Bokn-Sveio.

Rambøll skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutgreiing  for strekninga E39 Bokn-Sveio (Illustrasjon: Statens vegvesen).
Rambøll skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutgreiing for strekninga E39 Bokn-Sveio (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Konsulentoppdraget har ein verdi på 29. 515. 000.- kr. Kontrakten har ein varigheit på tre år.

– Dette er eit viktig prosjekt, og vi fekk inn tre gode tilbod.  Rambøll er den rådgivaren som totalt sett har levert best på våre evalueringskriteriar. No ser vi fram til eit godt samarbeid der vi saman skal utarbeide ein god kommunedelplan med konsekvensutgreiing, seier prosjektleiar Sverre Ottesen.

Planen skal vere klar sommaren 2023

Kontrakten med Rambøll inneheld også to opsjonar som kan løysast ut i kontraktsperioden. Forslag til kommunedelplan skal etter planen vere klar sommaren 2023.

Karenstida for tilbydarane er sett til  08. oktober 2021 og kontrakten vil bli signert når fristen har gått ut.

Øvrige tilbydarar var: Multiconsult/Asplan Viak, Norconsult og Rambøll

Bokn–Hope (før Bokn–Stord) er eit av delprosjekta på strekninga E39 Stavanger–Bergen som skal gjennom ei framtidig oppgradering til firefelts motorveg og bli ferjefri.  

Kontaktperson:

Henry Damman, planleggingsleiar
Mobil:415 26 589
E-post: henry.damman@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Vestland