Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Lokalt initiativ, godt samarbeid og en snarrådig byggeleder reddet Postveien på Ørskogfjellet.

Før helgen åpnet Statens vegvesen en ny kulvert under E136/E39 på sørsiden av Ørskogfjellet. Undergangen lar fotturister langs Postveien krysse hovedveien uten å være redd for trafikkfarlige situasjoner.

– Vi er glade for at vi har klart å få på plass en trygg kryssing for fotturistene langs Postveien. Vi ser et sterkt lokalt engasjement, og vi vet at Postveien betyr mye for mange, sier Jon Trygve Løvik, byggeleder i Statens vegvesen.

Undergangen har blitt bygget som en del av prosjektet E136 Ørskogfjellet, men det var i siste liten. Kryssingen under E39 var ikke nevnt i reguleringsplanen, og prosjektet var godt i gang før Statens vegvesen ble gjort oppmerksomme på konsekvensene det ville få.  

Fotturist på Ørskogfjellet ved et skilt det står Trondhjemske postveg på - bilde
Nå kan fotturister gå langs Postveien på Ørskogfjellet uten å være redd for trafikkfarlige situasjoner. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen

Snarrådig byggeleder og godt samarbeid

Det var på våren i fjor Statens vegvesen for alvor begynte å få meldingene om at sterke krefter ønsket en kryssing for Postveien. Fylkeskommunen, reiseliv, lokale ildsjeler og Vegmuseet var alle involvert. Innspillene var gode, men kom de for sent? Prosjektet hadde startet opp og entreprenøren var i full drift med sprenging og bygging. 

Byggeleder Jon Trygve husker Postveien fra oppveksten, og vet hva den betyr lokalt.

– Min første tanke var at her må vi strekke oss så langt vi kan. Takket være en løsningsorientert entreprenør, godt samarbeid med alle involverte og litt flaks med timingen kom vi i mål, sier Jon Trygve.

De ekstra kostnadene ble dekket gjennom et spleiselag, der Møre og Romsdal Fylkeskommunen tok halve regningen. 

Lokal verdiskapning langs Postveien

Som en del av verdiskapingsprogrammet «Ein bit av historia» jobber Møre og Romsdal fylkeskommune med å gjøre Postveien bedre kjent og mer brukt. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren, og gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen. Lokalt reiseliv har koblet seg på, og bruker Postveien i sine produkter. Internasjonale turoperatører har også begynt å fatte interesse. Potensialet for lokal verdiskapning er stort.

– For å skape verdier knyttet til historiske ferdselsårer, må det grunnleggende som skilting, gode turstier og ikke minst trygge veikryssinger være på plass. Vi er svært stolte over å ha åtte postveikommuner i Møre og Romsdal, og over at vi sammen med Statens vegvesen og lokale reiselivsaktører greide å komme fram til denne løsningen, sier Hildegunn Ruset, programleder for «Ein bit av Historia».

Representanter fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Vestnes kommune, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og lokale ildsjeler med Statens vegvesen og Norsk vegmuseum - bilde
I september var Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Vestnes kommune, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og lokale ildsjeler med Statens vegvesen og Norsk vegmuseum på befaring ved kulverten. Uten lokalt påtrykk og godt samarbeid hadde postveien blitt delt i to av E136/E39. Foto: Marit Krekvik, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal