Signerte kontrakt for E39 Ørskogfjellet

— Statens vegvesen og ACO Anlegg AS signerte 6. april 2021 kontrakt om bygging av forbikøyringsfelt på E39 Ørskogfjellet. Kontrakten har ein verdi på 92,5 millionar kroner eks. mva.

Finansiering og utlysning for E39 Ørskogfjellet

— Statens vegvesen lyste ut tilbodskonkurranse denne veka, og E39 Ørskogfjellet får no vidare finansiering over statsbudsjettet. Arbeidet vil starte opp på nyåret, og skal vere ferdig utført i 2022.

Endring av reguleringsplan for E39 Ørskogfjellet på avgrenset høring

— I henhold til plan og bygningsloven § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan melder Statens vegvesen, i samråd med Ørskog kommune, en mindre endring av reguleringsplanen «E39 Ørskogfjellet - sørsida» vedtatt 24. mai 2016 i KS - sak 41/46. Planforslaget sendes med dette på avgrenset høring til berørte grunneiere og myndigheter.