I tillegg til etablering av forbikjøringsfelt, skal vegen også utvides. Utbetring av svinger på strekningej inngår også i prosjektet. Ny vegbreidde blir ti meter der det er tofeltsveg og 13,5 meter der det er forbikøyringsfelt, inkludert vegskuldre og rumlefelt. Byggetiden er beregnet til ca. 15 måneder. 

Utbetringsprosjektet starter ca. 500 meter sør for kryssingen av Tverrelva, som er ca fire kilometer nord for Sjøholt sentrum. Det blir avsluttet etter ca. 2,8 km ved avkøyringen til hyttene i Nysæterbakkane, som er ca. 1,4 km sør for Fjellstova.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Vestnes, Ålesund
Fylker:
Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
150 millioner
Oppstart:
2020
Antatt åpnet:
2022

E39/E136 Ørskogfjellet, sørsida © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ole Kristian Birkeland

Prosjektleder
Telefon:
909 68 712
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre