Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

I tillegg skal søndre del oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

Prosjektet har et samlet kostnadsoverslag på ca. åtte mrd. kroner.

 

Siste nytt:

14.09.23 Slik vil Vegvesenet bygge ny Fløyfjellstunnel | Statens vegvesen

E39 Fløyfjellstunnelen skal forlenges til Eidsvåg. I tillegg skal søndre del oppgraders i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften med teknisk utstyr og sikkerhetsløsninger.  For å kunne opprettholde et vegsystem i Bergen med akseptabel sårbarhet og samfunnssikkerhet, er det helt nødvendig at Fløyfjelltunnelen i tillegg til å forlenges mot Eidsvåg, utvides med mulighet for tovegskjøring i hvert løp.

Kart over Fløyfjelltunnelen.
Kart over Fløyfjelltunnelen. Illustrasjon: Norgeskart/Statens vegvesen

Oppgradering av dagens tunnel vil være svært krevende både i forhold til tid og kostnader ettersom arbeidet kun kan utføres på nattestid. Statens vegvesen har besluttet at oppgraderingen vil skje ved:

  • Bygging av ett nytt løp og utvidelse av dagens nordgående løp. Det sørgående løpet vil bli stengt når oppgrafdering er fullført.

Vei:
E39
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
2027
Antatt åpnet:
2034

E39 Fløyfjelltunnelen Sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jonas Dalland

Fungerende prosjektleder
Telefon:
47623272
E-post:
Sist oppdatert: