I tillegg skal søndre del oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen vil utrede mulighet for å tilrettelegge for tovegs-trafikk i ett løp i søndre del av Fløyfjelltunnelen.

Alternativene vegvesenet anbefaler å utrede videre er 

  • Bygging av ett nytt løp og utvidelse av nordgående løp
  • Bygging av to nye tunnelløp

Siste nytt: 

E39 Fløyfjellstunnelen skal forlenges til Eidsvåg. I tillegg skal søndre del oppgraders i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften med teknisk utstyr og sikkerhetsløsninger.  For å kunne opprettholde et vegsystem i Bergen med akseptabel sårbarhet og samfunnssikkerhet, er det helt nødvendig at Fløyfjelltunnelen i tillegg til å forlenges mot Eidsvåg, utvides med mulighet for tovegskjøring i hvert løp.

Kart over Fløyfjelltunnelen.
Kart over Fløyfjelltunnelen. Illustrasjon: Norgeskart/Statens vegvesen

Oppgradering av dagens tunnel vil være svært krevende både i forhold til tid og kostnader ettersom arbeidet kun kan utføres på nattestid. Statens vegvesen har derfor anbefalt at følgende to løsninger utredes videre

  • Bygging av ett nytt løp og utvidelse av nordgående løp
  • Bygging av to nye tunnelløp

I det videre arbeidet vil vegvesenet utrede disse alternativene før det tas en avgjørelse på hvilket alternativ det skal lages reguleringsplan på. Det er viktig å presisere at en uansett vil stå igjen med to tunnelløp for E39-trafikken.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2030

E39 Fløyfjelltunnelen Sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sverre Ottesen

Prosjektleder
Telefon:
976 19 460
E-post:

Kjersti Myre

Planleggingsleder søndre del
Telefon:
55 516219
E-post:

Kjell Erik Myre

Planleggingsleder nordre del
Telefon:
907 18 158
E-post:

Kjell Nordal

Bergen kommune
Telefon:
40 81 30 84
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97958370
E-post:
Sist oppdatert: