Forelengelse av Fløyfjellstunnelen planlegges av Bergen kommune i forbindelse med planarbeidet for Bybanen byggetrinn 5. Reguleringsplan forventes vedtatt våren 2023.

Statens vegvesen har startet reguleringsplanarbeid for søndre del. Planforslag skal etter planen foreligge sommer 2022 og vedtatt reguleringsplan sommer 2023.

To alternativer utredes:

  • Alt. A med strossing av dagens to tunnelløp
  • Alt. B med et nytt løp og strossing av dagens nordgående tunnelløp

Siste nytt: 

E39 Fløyfjellstunnelen skal forlenges til Eidsvåg. I tillegg skal søndre del oppgraders i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften med teknisk utstyr og sikkerhetsløsninger. I tillegg må tunnelprofilet utvides som følge av bybanen til Åsane. Tunnelprofilet utvides slik at det vil være mulig å kjøre tovegstrafikk i et løp ved stengt tunnel.

Oppgradering av dagens tunnel vil være svært krevende både i forhold til tid og kostnader ettersom arbeidet kun kan utføres på nattestid. Statens vegvesen vurderer derfor også alternativ B der vi først bygger et nytt tunnelløp som kobler seg på dagens tunnelløp helt i sør før det kommer ut på Nygårdstangen. Det vil redusere byggetiden og medføre mindre trafikale ulemper fordi en kan bygge mye av tunnelanlegget uavhengig av trafikken. Det er viktig å presisere at en uansett vil stå igjen med to tunnelløp for E39-trafikken.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2030

E39 Fløyfjelltunnelen Sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sverre Ottesen

Prosjektleder
Telefon:
976 19 460
E-post:

Kjersti Myre

Planleggingsleder søndre del
Telefon:
55 516219
E-post:

Kjell Erik Myre

Planleggingsleder nordre del
Telefon:
907 18 158
E-post:

Kjell Nordal

Bergen kommune
Telefon:
40 81 30 84
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97 07 86 77
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre