Slik vil Vegvesenet bygge ny Fløyfjellstunnel

— Vegvesenet mener den beste løsningen for Fløyfjelltunnelen er et nytt tunnelløp for nordgående trafikk. Sørgående trafikk skal gå i et oppgradert løp.