Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet har laget reguleringsplan for oppgradering og breddeutvidelse av E39 Fløyfjellstunnelen sør. Nå har Bergen kommune lagt planen ut på høring.

Det er i forbindelse med planleggingen av Bybanen fra sentrum til Åsane og forlengelse av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg, at Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget for dagens Fløyfjelltunnel. Tunnelen skal oppgraderes i henhold til tunnelsikkehetsforskriften, i tillegg til at tunnelene skal utvides til dagens krav til tunnelprofil med bredde 9,5 meter. Det gjør det mulig å kjøre trafikk i begge retninger i ett av tunnelløpene når de andre må stenges for vedlikehold eller uforutsatte hendelser.

Flere løsninger vurdert

Statens Vegvesen har vurdert flere løsninger for oppgradering av Fløyfjelltunnelen. Planforslaget som er sendt på høring innebærer å bygge to nye løp som kobler seg på eksisterende portaler på Nygårdstangen. Planområdet omfatter store deler av eksisterende Fløyfjelltunnel og en strekning langs viaduktene ute på Nygårdstangen.

 

Selv om det nå reguleres for en løsning basert på bygging av to nye løp, presiserer Statens vegvesen at det pr. i dag ikke er besluttet endelig om oppgraderingen skal skje gjennom en slik løsning.

Statens vegvesen og Bergen kommune vil nå ha innspill til planforslaget og vil avholde åpen kontordag den 15.mars på Statens Vegvesen sitt kontor i Bergen. Du må avtale tid på forhånd.  Du kan bestille avtale frem til og med den 13. mars her: Møteavtale. Vent i foajeen når du ankommer.

Høringsfristen er 4. april.

 

Planforslagets dokumenter finner du her:

  • Bergen kommunes kunngjøringssider på nett:

www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/

 

Bergen kommunes digitale planregister: https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/5427

 

Ønsker du å søke i saksinnsynet til Bergen kommune eller henvise til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer: 202127994 (eldre dokumenter) eller 2022/20687.