Reguleringsplan for E39 Gartnerløkka–Meieriet og E39 Rigekrysset–Breimyrkrysset ble vedtatt i Kristiansand Bystyre 18. februar 2015.

Reguleringsplanene i pdf format finner du under menypunktet Reguleringsplaner

Aktuelt for fylke(r): Agder