Reguleringsplan for E39 Gartnerløkka–Meieriet og E39 Rigekrysset–Breimyrkrysset ble behandlet i Byutviklingsstyret i Kristiansand 29. januar 2015. Planene skal sluttbehandles i Kristiansand Bystyre 18. februar.

Reguleringsplanene i pdf format finner du under menypunktet Reguleringsplaner

Aktuelt for fylke(r): Agder