Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I dag signerte Statens vegvesen kontrakt med Miljøsanering Nord AS om riving av eksisterende bygg i prosjektområdet.

Miljøsanering Nord AS skal i tråd med den tildelte kontrakten rive Bane Nor- bygget ved Gartnerløkka (Vesterveien 3), og de to tidligere bensinstasjonene på Vesterveien (Vesterveien 23 og 24). Drivstofftanker med tilhørende rør er fjernet på stasjonene fra før av. Vaskehaller under den sørlige bensinstasjonen skal ikke rives i denne entreprisen. 

Entreprisen skal etter planen være ferdigstilt  innen 30. juni 2023. 

Kontrakten ble signert ved (f.v.) byggeleder Sveinung Haugerudbråten og prosjektleder Jan Helge Egeland for Statens vegvesen og prosjektleder/daglig leder Thomas Thomassen og anleggsleder Rune Kåsa for Miljøsanering Nord AS. Foto: Samir Kolukcija/Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Agder