Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Alle arbeidene i mars har gått som planlagt. I april starter vi med en ny entreprise i tillegg til de som fortsatt pågår.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur 

Arbeidene inne på terminalområdet nærmer seg nå slutten. Det arbeides foreløpig i fasene 1 og  2. Alt arbeidet skal etter planen være ferdig innen 1. mai 2023. Entreprenøren har påtruffet store mengder betong og må på grunn av dette jobbe også lørdager for å rekke å bli ferdig til ovennevnte dato.

Arbeidene i Møllevannsveien med å bore tunneler ned til havneområdet ble ferirdig i slutten av mars. Trekking av foringsrør skal foregå i april. Arbeidene her ligger noe etter fremdriftsplanen.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken 

Denne entreprisen ble ferdigstilt og overlevert fra entreprenør i slutten av mars. 

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3 

Statens vegvesen signerte i mars kontrakt med Miljøsanering Nord AS om å rive BaneNor- bygget ved Gartnerløkka (Vesterveien 3), og de to bensinstasjonene på Vesterveien (Vesterveien 23 og 24). Drivstofftanker med tilhørende rør er fjernet på stasjonene fra før av. Vaskehaller under den sørlige bensinstasjonen skal ikke rives i denne entreprisen. 

bensinstasjoner
De to bensinstasjonene på Vesterveien (Vesterveien 23 og 24, midt i bildet) skal rives. Det skal også Bane Nor- bygget ved Gartnerløkka (Vesterveien 3). Dette arbeidet skal etter planen være ferdigstilt innen 30. juni 2023. Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen

Trafikkomlegginger 

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur 

Ingen planlagte trafikkomlegginger i april. 

Entreprise 7 - Møllevannsbekken 

Ingen planlagte trafikkomlegginger i april. 

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3 

Ingen planlagte trafikkomlegginger i april.  

Støyende arbeider 

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur 

Ingen planlagte støyende arbeider i april. 

Entreprise 7 - Møllevannsbekken 

Ingen planlagte støyende arbeider i april. 

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3 

Ingen planlagte støyende arbeider i april. 

Nattarbeider 

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur 

Ingen planlagte nattarbeider i april.  

Entreprise 7 - Møllevannsbekken 

Ingen planlagte nattarbeider i april. 

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3 

Ingen planlagte nattarbeider i april. 

Aktuelt for fylke(r): Agder