Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene med Entreprise 1 i fergehavna har i november gått etter planen, og entreprisen er i rute til å bli ferdigstilt innen 18. februar.

Entreprisen er hovedsakelig delt inn i tre faser. Første av tre faser gjøres ferdig i løpet av desember og fase to er planlagt påbegynt før jul. Se skisse nedenfor for enkel illustrasjon av faseinndeling.

Første av tre faser gjøres ferdig i løpet av desember og fase to er planlagt påbegynt før jul.
Første av tre faser gjøres ferdig i løpet av desember og fase to er planlagt påbegynt før jul.

Trafikkomlegginger:

Det er planlagt mindre omlegging av trafikken inne på havna når prosjektet går fra første til andre fase.

Støyende arbeider:

Det er ikke planlagt støyende arbeider i desember.

 Nattarbeid:

Det er ikke planlagt nattarbeider i desember.

Aktuelt for fylke(r): Agder