Aktuelt nå: Reguleringsplan under arbeid.

Strekningen som skal utbedres ligger mellom Harangen og Bårdshaug, og er 10 758 km. Den inngår i riksvegrute 4B Ålesund–Trondheim og er en del av E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Vegen har meget dårlig vegstandard og tilstand, noe som gir dårlig trafikksikkerhet og framkommelighet.

De viktigste tiltakene er forsterking av vegen, breddeutvidelse og noen trafikksikkerhetstiltak. Omfanget av utbedringstiltak er forsøkt tilpasset behovet på kort sikt, da en langsiktig løsning er under vurdering i pågående konseptvalgutredning for Orkdalsregionen.

Kart som viser planområdet for strekningen Harangen–Bårdshaug - illustrasjon
Planområde for strekningen Harangen–Bårdshaug. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Orkland
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
11 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
100 mill. kr
Oppstart:
Vår 2026

E39 Harangen–Bårdshaug. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Anni Kari Pedersen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Algirdas Audzijonis

Planleggingsleder
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: