De mest sentrale utfordringene er å sikre god pålitelighet og god fremkommelighet.

Prosjektet inngår som delstrekning i Ferjefri E39 med ambisjon om å binde Vestlandet sammen gjennom en opprustet og ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Etablering av ferjefri E39 forventer å gi en kraftig økning i trafikk og aktivitet langs E39. I forbindelse med åpningen av prosjektet E39 Harangen–Høgkjølen (høsten 2015) legges ny E39 om via fylkesveg 714 gjennom Orkanger sentrum. Fylkesveiene har for dårlig vegstandard både i forhold til dagens og fremtidig forventet trafikkutvikling.

Vinteren 2015 ble det derfor gjennomført en utredning som danner grunnlaget for videre arbeid med planprogram og kommunedelplan for framtidig E39 fra Harangen til Thamshamn i Orkdal kommune.

Oversiktskart
Oversiktskart E39 Harangen–Thamshamn

Vei:
E39
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Orkland
Fylker:
Trøndelag
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

E39 Harangen–Thamshamn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kjetil Strand

Prosjekteier
Telefon:
95 08 67 78
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre